Τα μπάνια

Τα δύο μπάνια που μοιράζονται στα τέσσερα δωμάτια.

Καιρός